S1赛季

天禄电竞俱乐部CS分队队员

SOMEBODYxD TYLOO

赞 0 次 投诉 0 次

 • 是友善的: 0 次
 • 是位出色的突破手: 0 次
 • 是位优秀的领导者: 0 次

平均每局杀敌 0.97

平均每局助攻 0.15

每局存活率 0.4

MVP 17

K/D 1.63

爆头率 0.43

胜率 75%
 • 1(次)
 • 1(次)
 • 6(次)
 • 5(次)
 • 18(次)
 • 92(次)

你的残局能力最佳, 适合担任 断后

平均每分钟杀敌
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
总击杀 - 游戏时间(小时) - 爆头次数 - 爆头率 - 暴走 - 超神 - 长枪死斗击杀排名 -
平均每分钟杀敌
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
总击杀 - 游戏时间(小时) - 爆头次数 - 爆头率 - 暴走 - 超神 - 手枪死斗击杀排名 -
1V1胜率
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
获胜次数 - 总回合 - 爆头次数 - 爆头率 - 五连胜 - 十连胜 - 1v1胜率排名 -
K/D
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
总击杀 - 游戏时间(小时) - 爆头次数 - 爆头率 - 暴走 - 超神 - 练枪匹配排名 -
 • train

  train

  胜率:1.00 总比赛:1

  最佳地图
 • inferno

  2inferno胜率:1.00 总比赛:1

 • overpass

  3overpass胜率:1.00 总比赛:3

 • cbble

  4cbble胜率:0.86 总比赛:7

 • cache

  5cache胜率:0.73 总比赛:15

 • 1AK47 417 杀敌 203 爆头 0.49 爆头率

  最佳武器
 • awp 2.AWP 244 杀敌 20 爆头 0.08 爆头率
 • m4a1 3.M4A1 196 杀敌 84 爆头 0.43 爆头率
 • ump45 4.UMP45 143 杀敌 54 爆头 0.38 爆头率
 • deagle 5.DEAGLE 74 杀敌 42 爆头 0.57 爆头率
赛季 比赛类型 比赛时间 比赛耗时 地图 比分 杀敌 赛果 贡献值
RWS
技术得分
Rating
成就
S1 天梯匹配 2017-01-22 21:51:02 - 22:31:29 41 分钟 de_cache 10:16 25 15.62 1.49 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-19 23:02:41 - 23:42:57 41 分钟 de_cbble 16:13 29 14.32 1.37 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-18 21:15:31 - 21:49:07 34 分钟 de_cache 07:16 20 16.16 1.31 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-18 20:13:07 - 20:55:39 43 分钟 de_dust2 14:16 16 8.35 0.71 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-17 23:10:56 - 23:53:50 43 分钟 de_cbble 16:11 22 11.30 1.17 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-17 21:19:53 - 21:53:13 34 分钟 de_mirage 05:16 24 20.02 1.58 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-17 20:40:13 - 21:15:33 36 分钟 de_cache 16:08 19 9.87 1.11 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-17 19:49:08 - 20:38:05 49 分钟 de_cache 16:13 33 19.19 1.53 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-15 22:55:51 - 23:26:44 31 分钟 de_cbble 07:16 17 9.55 1.02 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-15 22:09:30 - 22:54:01 45 分钟 de_overpass 13:16 28 11.99 1.28 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-15 21:37:53 - 22:08:16 31 分钟 de_cache 06:16 21 10.34 1.48 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-15 20:54:41 - 21:23:43 30 分钟 de_mirage 16:04 22 19.91 1.72 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-15 19:40:59 - 20:20:19 40 分钟 de_dust2 10:16 27 7.80 1.38 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-10 22:20:48 - 23:02:31 42 分钟 de_cache 13:16 32 14.87 1.63 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-10 19:39:01 - 20:19:02 41 分钟 de_cache 10:16 31 12.81 1.64 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-10 18:59:54 - 19:32:06 33 分钟 de_cbble 07:16 32 22.96 2.14 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-09 21:43:07 - 22:27:45 45 分钟 de_mirage 16:14 26 9.02 1.33 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-09 15:59:04 - 16:28:35 30 分钟 de_dust2 16:05 3 2.97 0.90 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-08 22:36:59 - 23:15:09 39 分钟 de_mirage 14:16 28 13.09 1.29 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-01-08 21:31:56 - 22:10:44 39 分钟 de_mirage 10:16 18 11.24 0.94 查看详情 下载DEMO

显示更多

评论

 • 暂无评论

显示更多