S1赛季

天禄电竞俱乐部CS分队队员

SOMEBODYxD TYLOO

赞 2 次 投诉 0 次

 • 是友善的: 0 次
 • 是位出色的突破手: 1 次
 • 是位优秀的领导者: 1 次

平均每局杀敌 1.00

平均每局助攻 0.15

每局存活率 0.37

MVP 36

K/D 1.58

爆头率 0.43

胜率 69%
 • 1(次)
 • 4(次)
 • 13(次)
 • 10(次)
 • 42(次)
 • 199(次)

你的综合能力最佳,适合担任 自由人

平均每分钟杀敌
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
总击杀 - 游戏时间(小时) - 爆头次数 - 爆头率 - 暴走 - 超神 - 长枪死斗击杀排名 -
平均每分钟杀敌
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
总击杀 - 游戏时间(小时) - 爆头次数 - 爆头率 - 暴走 - 超神 - 手枪死斗击杀排名 -
1V1胜率
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
获胜次数 - 总回合 - 爆头次数 - 爆头率 - 五连胜 - 十连胜 - 1v1胜率排名 -
K/D
-
实力描述
你需在娱乐模式下打满2小时才能对你当前实力进行评估哦~
总击杀 - 游戏时间(小时) - 爆头次数 - 爆头率 - 暴走 - 超神 - 练枪匹配排名 -
 • train

  train

  胜率:1.00 总比赛:1

  最佳地图
 • inferno

  2inferno胜率:1.00 总比赛:1

 • overpass

  3overpass胜率:0.78 总比赛:9

 • cache

  4cache胜率:0.77 总比赛:26

 • cbble

  5cbble胜率:0.71 总比赛:17

 • 1AK47 838 杀敌 417 爆头 0.50 爆头率

  最佳武器
 • awp 2.AWP 462 杀敌 38 爆头 0.08 爆头率
 • m4a1 3.M4A1 372 杀敌 163 爆头 0.44 爆头率
 • ump45 4.UMP45 281 杀敌 110 爆头 0.39 爆头率
 • deagle 5.DEAGLE 134 杀敌 81 爆头 0.60 爆头率
赛季 比赛类型 比赛时间 比赛耗时 地图 比分 杀敌 赛果 贡献值
RWS
技术得分
Rating
成就
S1 天梯匹配 2017-02-26 14:30:30 - 15:20:51 51 分钟 de_overpass 16:13 28 15.99 1.37 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-25 21:43:31 - 22:19:41 37 分钟 de_dust2 16:06 26 16.75 1.79 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-25 20:50:15 - 21:23:47 34 分钟 de_mirage 06:16 30 20.57 2.08 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-25 20:17:15 - 20:49:39 33 分钟 de_mirage 07:16 32 16.25 2.00 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-25 19:30:24 - 20:15:49 46 分钟 de_mirage 16:10 27 10.45 1.24 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-25 17:03:55 - 17:50:35 47 分钟 de_overpass 14:16 29 14.18 1.27 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-25 14:18:09 - 15:37:41 80 分钟 de_cbble 28:25 48 9.02 1.25 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-24 17:28:24 - 18:21:47 54 分钟 de_cache 17:19 36 14.12 1.40 查看详情 下载DEMO
S1 锦标赛 2017-02-24 16:00:28 - 16:59:11 59 分钟 de_cbble 16:09 21 15.51 1.19 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-24 13:57:14 - 14:38:48 42 分钟 de_cbble 16:11 28 11.52 1.46 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-24 13:11:47 - 13:55:51 45 分钟 de_cache 12:16 32 20.09 1.70 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-24 12:38:24 - 13:09:56 32 分钟 de_dust2 07:16 27 18.27 1.77 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-24 11:35:38 - 12:02:10 27 分钟 de_overpass 02:16 15 18.48 1.24 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-24 10:16:33 - 10:52:56 37 分钟 de_mirage 08:16 23 13.50 1.26 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-23 22:04:44 - 22:50:15 46 分钟 de_mirage 16:14 27 14.00 1.33 查看详情 下载DEMO
S1 锦标赛 2017-02-23 20:55:10 - 21:50:43 56 分钟 de_mirage 16:06 18 10.90 1.41 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-12 22:00:36 - 22:33:33 33 分钟 de_dust2 07:16 16 8.65 0.96 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-12 21:16:32 - 21:55:36 40 分钟 de_dust2 10:16 27 13.93 1.51 查看详情 下载DEMO
S1 天梯匹配 2017-02-12 20:13:30 - 21:03:33 51 分钟 de_overpass 14:16 34 13.34 1.46 查看详情 下载DEMO
S1 十人约战 2017-02-06 19:19:27 - 20:16:55 58 分钟 de_mirage 16:11 23 9.72 1.21 查看详情 下载DEMO

显示更多

评论

 • 暂无评论

显示更多