Dreamhack 2019 图尔站

免费参与,前50名平分奖金池

查看赛事详情 返回大厅

 • 已结束
 • 全阶段

  阶段

 • 500 / 500

  参与人数

 • 0

  门票

 • 10000

  奖金池

比赛直播
我的阵容 当前竞猜于5月19日比赛结束后结算

阵容评分:-

预计得分:-

查看最终排名

 • 位置A
 • 位置B
 • 位置C
 • 位置D
 • 位置E

规则说明

核心玩法说明

1.范特西玩法将所有参赛选手分配到5个位置,玩家需要从每个位置中挑选出最有可能发挥好的选手,比赛开始前可重复修改已选阵容。

2.结算奖励时,玩家所选阵容选手的rating越高,得到的分数就越高,获得的奖励越丰富。

3.每个赛事范特西玩法将和赛事阶段绑定(小组赛、积分赛、淘汰赛)

点击查看详细竞猜范特西玩法说明


选手选择

1.同一支战队可选择的选手数量不限
2.
玩家需从5个位置对应的选手库中各挑出一名选手,组成完整阵容后参与预测。
3.
所选选手的评分总和不得超过100分,选手评分仅为近期能力表现的参考值。
注:系统将根据每位选手在一段时间内的表现计算评分,评分会随选手参加赛事的 表现而波动,但在进入选手库后将不再变动。
4.
成功提交所选阵容后,在赛事未开始之前都可以重新进行调整。

5.若在赛事开始前出现临时换阵容或换选手的情况,我们将适当更新选手阵容。届时已选择的阵容成员可能出现被新队员更换的情况。

评分及结算规则
1.
每个范特西玩法将与赛事阶段绑定,在每个阶段结束后结算奖励(即分为小组赛和 淘汰赛两个阶段)
2.
玩家选择的阵容最终得分=(所有选手该赛事的Rating的总和)*10 

3.预计得分=(已选阵容所有选手近期Rating 的总和)*10

4.阵容评分=已选阵容所有选手个人评分的总和(个人评分由系统自动计算获得)

5.最终奖励排行榜结算将根据“玩家阵容最终得分”从高到低进行排名。

当出现得分相同的情况,参与时间越早的越靠前


特殊情况说明
因不可抗力因素(如自然灾害、官方取消等)导致比赛延期或取消,该范特西玩法 将取消并退还门票所消耗的5E豆。为您造成的不便深表歉意,5EPlay将保留对此类 特殊情况的最终解释权。

赛事方赛后修改数据情况说明
如出现赛事方在比赛结束后修改数据情况,我们将不再同步更新,仍以结算当时的 数据为准,不再变更数据和奖励排名。

公平竞赛机制

为保障用户间公平竞赛,一旦发现您存在利用我们的规则漏洞进行任何形式的作弊行为(包括但不限于通过我们的竞赛获得不正当的经济利益),我们有权取消与利弊行为相关账户的奖励、追回您作弊获得的不正当利益、关闭作弊账户或与您相关 的所有账户,并保留取消您后续使用我们服务的权利,必要时会依据严重程度追究您的法律责任。 

奖金池设置

第1-50名 200
奖励排行
排名 用户 得分 奖励
1 阿wEN. 62.40 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

2 TATTOO菜菜 62.40 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

3 Ed1t0R 62.40 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

4 Drakken 60.90 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

5 春春春 60.90 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

6 这是只Vic 60.80 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

7 请叫茂名爆头哥 60.70 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

LETN1

Rating: 1.13

得分: 11.30

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

8 DummyJuN4 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

9 sp1ce 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

10 0396 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

11 天之下 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

12 虹口斯卡肚兜 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

13 ashley4444 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

14 450872819 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

15 maimou777 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

16 嘛小四 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

17 2979110975 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

18 Tank丶万钧 60.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

20 忆昔永梦 60.20 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

21 小熊軟糖 60.20 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

22 王秀平 60.20 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

23 brostan 59.90 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

24 自闭咯 59.90 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

neptune

Rating: 1.02

得分: 10.20

25 GMFriEnd 59.80 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

26 电脑玩家宝宝 59.70 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

27 Sacrifice.SixteeN 59.40 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

Qikert

Rating: 1.19

得分: 11.90

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

28 Ycc433Battle 59.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

neptune

Rating: 1.02

得分: 10.20

29 single丶major 59.30 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

30 nnxy 59.20 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

31 kouji322 59.20 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

32 臭弟弟不要搞妹妹 59.20 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

v1c7oR

Rating: 1.02

得分: 10.20

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

33 刷火麒麟+Q 59.10 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

34 BoneCar 59.10 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

35 野海熊防護圈 59.10 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

blocker

Rating: 0.98

得分: 9.80

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

36 左登峰丶 58.90 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

37 gen哥 58.90 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

38 WalkerWang 58.90 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

39 Ones2Free 58.90 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

40 HJIOH 58.90 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

41 萌神库库 58.80 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

42 花泽白菜 58.80 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

43 默鹌030 58.80 200

poiz0n

Rating: 0.95

得分: 9.50

huNter

Rating: 1.16

得分: 11.60

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

44 年轻人别熬夜 58.70 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

Wardell

Rating: 1.05

得分: 10.50

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

Lucky

Rating: 0.98

得分: 9.80

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

45 loveTZH 58.60 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

karrigan

Rating: 1.06

得分: 10.60

46 你想说什么 58.60 200

Jame

Rating: 1.16

得分: 11.60

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

Davidp

Rating: 1.00

得分: 10.00

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

47 E1to 58.50 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

Qikert

Rating: 1.19

得分: 11.90

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

EspiranTo

Rating: 0.86

得分: 8.60

48 Amolary 58.30 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

49 白给仙女菜嘘鲲 58.30 200

kennyS

Rating: 1.06

得分: 10.60

JaCkz

Rating: 1.11

得分: 11.10

shox

Rating: 1.14

得分: 11.40

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

AmaNEk

Rating: 1.28

得分: 12.80

50 huohuli 58.30 200

ropz

Rating: 1.31

得分: 13.10

frozen

Rating: 1.17

得分: 11.70

woxic

Rating: 1.25

得分: 12.50

chrisJ

Rating: 1.24

得分: 12.40

EspiranTo

Rating: 0.86

得分: 8.60

我的排名: - 我得分: - 我的奖励: -

全部比赛

2019年05月17日

星期五

2019年05月18日

星期六

2019年05月19日

星期日

显示全部